Talent Prahy 5

Nadaní muzikanti předvádějí svůj talent v doprovodu prestižního profesionálního orchestru

Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby. V pěvecké kategorii také interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.

Co je Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění v doprovodu prestižního profesionálního orchestru. Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní, a pěveckým sborům.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí. 
 • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů. 
 • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem. 
 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
 • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory. 
 • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu. 
 • Soutěž není určena pro studenty hudebních konzervatoří či jiných vyšších odborných hudebních škol a vysokých uměleckých škol, vyjma speciální kategorie Mimořádný talent, viz kategorie.  

Kategorie

I. kategorie:
Soutěžící do 15 let

II. kategorie:
Soutěžící nad 15 let do 26 let

III. kategorie:
Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.

IV. kategorie:
Pěvecké sbory

Jak se přihlásit

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast ve stanoveném termínu (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 nebo na e-mail pkf@pkf.cz.

 • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
 • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie 
 • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella 

Termín pro zaslání přihlášek do 15. ročníku je 15. 11. 2021.

Přihláška 2021 ke stažení (CZ, *.docx)

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia: 8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány.

Soutěžní přehrávky

Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský.

Porotci

Prof. MgA. Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty,  

Bc. Lukáš Herold – místostarosta MČ Praha 5,  

PhDr. Ludvík Kašpárek – muzikolog,  

PhDr. Hana Jarolímková – muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka,  

PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum