Talent Prahy 5

Nadaní muzikanti předvádějí svůj talent v doprovodu prestižního profesionálního orchestru

Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby. V pěvecké kategorii také interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.

Koncert 22. 2. 2022 v Národním domě na Smíchově

Co je Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění v doprovodu prestižního profesionálního orchestru. Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní, a pěveckým sborům.

Laureáti soutěže vystoupí jako sólisté na koncertě laureátů soutěže Talent Prahy 5, který se uskuteční dne 22. 2. 2022 od 19:00 v Národním domě na Smíchově (generální zkouška tamtéž 15:30 – 18:00; zkouška se koná 21. 2. 2022 v KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8 od 9:30 – 16:00).

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
 • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí. 
 • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů. 
 • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem. 
 • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
 • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory. 
 • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu. 
 • Soutěž není určena pro studenty hudebních konzervatoří či jiných vyšších odborných hudebních škol a vysokých uměleckých škol, vyjma speciální kategorie Mimořádný talent, viz kategorie.  

Kategorie

I. kategorie:
Soutěžící do 15 let

II. kategorie:
Soutěžící nad 15 let do 26 let

III. kategorie:
Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.

IV. kategorie:
Pěvecké sbory

Jak se přihlásit

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast ve stanoveném termínu (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 nebo na e-mail pkf@pkf.cz.

 • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
 • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie 
 • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella 

Termín pro zaslání přihlášek do 15. ročníku byl 15. 11. 2021. Děkujeme všem, kteří poslali svou přihlášku.

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia: 8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány.

Soutěžní přehrávky

Přehrávka se uskuteční 1. 12. 2021 od 10:00 v prostorách ZUŠ Štefánikova, Praha 5. Účastnící přehrávky (žáci i jejich doprovod) musí splňovat podmínky aktuálně vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky

Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský.

Porotci

Prof. MgA. Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty,  

Bc. Lukáš Herold – místostarosta MČ Praha 5,  

PhDr. Ludvík Kašpárek – muzikolog,  

PhDr. Hana Jarolímková – muzikoložka, hudební publicistka a redaktorka,  

PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka MČ Praha 5 

Lukáš Pospíšil – koncertní mistr violoncell PKF – Prague Philharmonia

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum