S3 Jaroslav Pelikán (1970) - Mezi flétnou, kompozicí a operou

Cyklus soudobé hudby S
Koupit vstupenku

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

Místo konání

Studio Švandova divadla na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5

Cena

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

Členové orchestru PKF – Prague Philharmonia a jejich hosté

Program

Jaroslav Pelikán
Trio-sonata in E pro flétnu, anglický roh, marimbu, violoncello a kontrabas (2019)

Jaroslav Pelikán
Trio pro dvě flétny a violoncello (2011)

Jaroslav Pelikán
Klavírní trio (2020)

Frank Martin
Balada pro flétnu a klavír (1939)

Jaroslav Pelikán vystudoval flétnu na Pražské konzervatoři (u Jana Riedlbaucha) a skladbu (u Jindřicha Felda). Ve studiu dále pokračoval na pražské AMU (hra na flétnu u Františka Čecha a Jiřího Válka, skladba u Václava Riedlbaucha a Juraje Filase). V letech 1992–93 působil jako hudebník ve svobodném povolání v Brazílii. Od roku 1996 je prvním flétnistou orchestru pražského Národního divadla. Jako sólista vystupuje s řadou orchestrů v ČR i zahraničí. V roce 2007 byl jako pedagog pozván na mistrovské kurzy pořádané federální univerzitou v Brazílii. 

Jako skladatel se věnuje především instrumentální hudbě. Můžeme jmenovat např. koncerty pro hoboj (provedený mimo jiné v Tokiu za přítomnosti japonské princezny), flétnu, kytaru a fagot (objednaný pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2002), Dechový kvintet, Stabat Mater, Symfonii B dur, Betlémskou mši aj. Pro hobojovou soutěž MHS Pražské jaro 2008 zkomponoval Sonatinu. 

Na koncertě v rámci cyklu S orchestru PKF—Prague Philharmonia zazní jeho komorní tvorba, kterou nám sám jako host představí. Zároveň otevřeme debatu o současné hudební a kulturní situaci i jak přiblížit současné umění novým posluchačům.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague