Jana Černohouzová

Držitelka čestného uznání Pražského jara z roku 2015, pochází z Olomouce. Na zdejší ZUŠ Iši Krejčího studovala klarinet u Zdeňky Andreášové. V roce 2003 nastoupila na brněnskou konzervatoř k Mgr. Lubomíru Bartoňovi. Od roku 2009 je součástí klarinetové třídy prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše na Akademii múzických umění v Praze. Úspěšně ukončila magisterské studium a v současné době je studentkou doktorského programu. 

Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních hudebních kurzů a festivalů (Pražské klarinetové dny, Mezinárodní klarinetový festival na zámku v Žirovnici, ISA - Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, Clarimania ve Wroclavi, Encuentro de Música y Academia de Santander, EFAM ve Varšavě). 

Jako sólistka získala během studia na AMU Čestné uznání a zvláštní cenu za interpretaci díla Bohuslava Martinů při 21. ročníku Soutěže Nadace Bohuslava Martinů či ocenění 2. WienerSchule Preis v Rakousku. Jako komorní hráčka obdržela v rakouském Payerbachu 1. cenu na Soutěži Viktora Kalabise a 1. cenu za provedení skladby Klementa Slavického pro dechové komorní soubory. Kromě tradičního repertoáru se věnuje interpretaci hudby 20. a 21. století. Zaměřuje se především na české autory a díky tomu se v roce 2016 stala již potřetí stipendistkou Nadace Český hudební fond. 

Kromě působení v Trio Clavio se věnuje interpretaci komorní hudby v dalších dvou souborech, ve kterých také spolupracuje se špičkovými interprety mladé generace (v dechovém triu Trifoglio s hobojistkou Janou Kopicovou a fagotistou Janem Hudečkem a v klarinetovém kvartetu Cantarina Clarinete  s Janou Lahodnou, Hanou Tauchmanovou a Věrou Kestřánkovou). Příležitostně spolupracuje s hudebním uskupením Ostravská banda. Od roku 2017 se věnuje práci s mladými interprety na Konzervatoři Teplice. 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC