Tailleferre. Poulenc

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

400 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

Účinkují

housle
klarinet
klavír

Program

Germaine Tailleferre
Sonáta pro housle a klavír č. 1
Germaine Tailleferre
Arabesque pro klarinet a klavír
Germaine Tailleferre
Sonáta champêtre pro hoboj, klarinet, fagot a klavír
Germaine Tailleferre
Pastorale pro klavír
Francis Poulenc
Sonáta pro klarinet a fagot FP 32a

Představujeme účinkující

Jan Adam — housle

Studoval na Pražské konzervatoři u prof. Marie Voldanové, v roce 1998 absolvoval AMU v Praze ve třídě prof. Jindřicha Pazdery. Členem PKF – Prague Philharmonia je od jejího založení 1994, o čtyři roky později se stal vedoucím skupiny druhých houslí. V této funkci působí dosud. Kromě hry v orchestru se také věnuje komorní hudbě, příležitostně vystupuje na sólových koncertech.

Podrobný medailonek

Lenka Filová — hoboj

Narodila se v Pardubicích, kde studovala hru na hoboj v ZUŠ u Jana Koláře a na konzervatoři u Libuše Voráčové. Pražskou AMU absolvovala ve třídě doc. Lidmily Ježové. 10 let působila jako 1. hobojistka Moravské filharmonie Olomouc, od roku 1998 je členkou PKF — Prague Philharmonia. Vedle hry v orchestru vystupuje také se svým manželem, klavíristou Martinem Filou. 

Podrobný medailonek

Jan Brabec — klarinet

Hudební studia zahájil v Ledči nad Sázavou u Miroslava Hradeckého, absolvoval Konzervatoř v Teplicích ve třídě Miroslava Malečka a HAMU v Praze u prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1997 je členem orchestru PKF — Prague Philharmonia, v letech 2008-2014 působil jako hráč 1. klarinetu v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Po úspěšném absolvování konkurzu se stal v roce 2014 členem České filharmonie. 

Podrobný medailonek

Václav Fürbach — fagot

Zastává post 1. fagotisty v PKF — Prague Philharmonia a v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. Předtím působil na stejné pozici ve Filharmonii Brno a v Posádkové hudbě Praha. Původně se věnoval hře na klarinet a akordeon. Fagot začal studovat nejdříve na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem, poté na Pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Vedle hry v orchestru se věnuje rovněž hudbě komorní, je členem Prague Philharmonia Wind Quintet a souboru Juventus Collegium FOK.

Podrobný medailonek 

Martin Fila — klavír

Rodák z Olomouce, studia na HAMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské zakončil v roce 2001. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. Věnuje se jak sólové hře, kde se ve svém repertoáru zaměřuje především na díla romantismu a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních. Je členem Tria 75, které roku 2004 spoluzakládal s houslistou Jiřím Partykou a violoncellistou Janem Kellerem, a souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii. Od roku 2017 řídí ZUŠ v Buštěhradě. 

Podrobný medailonek

Germaine Tailleferre: Sonáta pro housle a klavír č. 1

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC