Zemlinského kvarteto

1. housle
2. housle
viola
violoncello

České smyčcové kvarteto. Jméno skladatele Alexandera Zemlinského přijalo v prosinci 2005, do té doby (od r. 1994) vystupovalo pod názvem Penguin Quartet.

With support
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
General partner
Komerční Banka
Principal partner
Hyundai
General media partner
Česká televize
Principal media partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC