Vladislav Borovka, foto Michal Novotný

Vladislav Borovka

Hobojista Vladislav Borovka je absolventem Pražské konzervatoře (Bedřich Vobořil) a Akademie múzických umění v Praze (Jiří Mihule). Své hudební vzdělání si dále rozšířil na studijních stážích v japonské Toyamě a zejména v Paříži na Conservatoire de Paul Dukas u prof. J. L. Capezzaliho. V roce 2000 získal stipendium firmy YAMAHA.

Z jeho soutěžních úspěchů je třeba zmínit 3. cenu a titul laureáta v Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (2001).

Od roku 1994 byl členem PKF — Prague Philharmonia, v roce 2011 přešel do České filharmonie, kde v současné době hraje na hoboj a anglický roh. Jako komorní hráč spolupracuje vedle Prague Philharmonia Wind Quintet s Českým nonetem, Triem Aloe a Pražským dechovým oktetem. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.

Je jedním ze členů realizačního týmu Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC