Slávka Vernerová

Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 - 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu.
Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. V témže roce s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).

Vernerová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.

Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBCSymphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně.

Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka. Music and Beyond in Ottawa (Canada). Opakovaně se představila na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci Firkušného festivalu.

Vernerová  (roz. Pěchočová) se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v duu Spring, je zakládající členkou Dvořákova klavírního kvarteta a vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény.

V roce 2010 natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro sólový klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10.

U téže společnosti natočila Vernerová - Pěchočová další dva kompaktní disky. Jednak v roce 2011 sólový recitál Chopin - Schumann a v roce 2013 tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.

Koncerty

Komorní cyklus
K2

Láska a život ženy: Clara Schumann. Robert Schumann. Johannes Brahms

Hana Kubisová
housle
Slávka Vernerová
klavír
Lucie Hilscherová
mezzosoprán

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Pondělí
podrobnosti
Komorní cyklus
K3

K3 Mendelssohn-Bartholdy. Messiaen. Franck

Hana Kubisová
housle
Teodor Brcko
violoncello
Slávka Vernerová
klavír

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Pondělí
podrobnosti
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC