Robert Hugo

Absolvoval fyzikální chemii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, hudební teorii na pražské AMU a hudební vědu na brněnské Masarykově univerzitě. Na AMU zároveň studoval varhany. Zkušenosti v oboru staré hudby získal působením v souborech staré hudby v Německu, Polsku, Francii a Velké Británii, především však v projektech Holgera  Eichhorna a Marcina Bornus Szczycinského. 

Od r. 1990 působí jako varhaník akademického kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu. Krátce byl dirigentem Janáčkovy opery v Brně. Koncertoval v mnoha Evropských zemích a Kanadě. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti.

Svou vědeckou i uměleckou práci zasvětil unikátní osobnosti benediktinského barokního skladatele Gunthera Jacoba.  Se souborem Capella Regia Praha, který založil v roce 1991 se věnuje české a středoevropské barokní hudbě. V posledních letech realizoval řadu operních projektů v barokních divadlech v Českém Krumlově a Valticích. Výsledkem jeho vědecké i umělecké činnosti je dlouhá řada převážně premiérových nahrávek z oblasti české i světové hudby. 
Vyučoval hudebně-teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v německém Görlitz, je uměleckým vedoucím Akademie staré hudby (Teorie a provozovací praxe staré hudby) filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Koncerty

Komorní cyklus
K3

Bach. Caccini. Jacquet de la Guerre

Adéla Štajnochrová
housle
Marie Fajtová
soprán
Stanislav Penk
barokní trombon
Robert Hugo
cembalo

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Pondělí
podrobnosti
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC