PKF - Prague Philharmonia hledá koncertního mistra

Chcete se stát součástí světoznámého orchestru a vést nás při našich vystoupeních?

PKF — Prague Philharmonia, jeden z nejrespektovanějších českých a světových orchestrů, hledá talentovaného a nadšeného koncertního mistra. Náš orchestr vznikl už v roce 1994 z iniciativy Jiřího Bělohlávka, jsme orchestr s vysokou reputací, pravidelně jsme zváni na mezinárodní hudební festivaly a vystupujeme v předních koncertních síních po celém světě.

Přidejte se k nám a zažijte možnost vést náš orchestr na světových pódiích a při nahrávacích projektech pro nejrenomovanější světová vydavatelství.

Jak se přihlásit:

Hledáme uchazeče se vzděláním v oblasti hudby a relevantními uměleckými zkušenostmi. K přihlášce přiložte nesestříhanou a neupravenou videonahrávku skladby dle vlastního výběru (maximálně 5 minut, ne starší než 6 měsíců).

Zašlete nám do 30. listopadu 2023 svůj životopis, kontaktní údaje, informace o dosaženém vzdělání, výčet předchozích uměleckých zkušeností a videonahrávku na adresu uherkova@pkf.cz. Kontaktní osoba: Kamila Uherková – produkční orchestru, tel.: +420 776 889 630.

Konkurz:

Konkurz se uskuteční 8. a 9. ledna 2024 v Kulturním domě Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8. Pozici koncertního mistra by měl vybraný kandidát obsadit od počátku sezony 2024/2025 nebo dříve, dle individuální dohody. Vybraní uchazeči obdrží pozvánku na konkurz a konkurzní party do 11. prosince 2023.

Povinné skladby ke konkurzu:

1. KOLO

  • W. A. Mozart: Koncert pro housle G dur KV 216, D dur KV 218 nebo A dur KV 219 (1. a 2. věta – obě věty s kadencemi)

2. KOLO

  • Koncert pro housle (celý, s kadencemi): L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák nebo J. Sibelius
  • Orchestrální sóla: J. S. Bach (Erbarme dich z Matoušových pašijí, BWV 244), W. A. Mozart (Serenáda D dur, KV 250, „Haffnerova“), L. van Beethoven (Missa solemnis), P. I. Čajkovskij (Suita č. 4, op. 61, “Mozartiana”), J. Brahms (Symfonie č. 1 c moll, op. 68), A. Dvořák (Symfonie č. 8 G dur, op. 88), R. Strauss (Měšťák šlechticem - Tanec krejčích), I. Stravinskij (Malý koncert z Příběhu vojáka)

Případný zájem o zajištění klavírního doprovodu nám prosím sdělte společně s přihláškou.

Těšíme se na vaše přihlášky a na možnost uvítat vás v našem orchestru.