Marián Lejava – Host měsíce listopadu

Přední současný slovenský dirigent a skladatel Marián Lejava (1976) pravidelně hostuje ve Slovenském národním divadle a ve Slovenské filharmonii, avšak ani v České republice není nováčkem.

S orchestrem PKF – Prague Philharmonia má za sebou několik velkých úspěšných projektů. V roce 2018 dirigoval Slavnostní koncert ke 100. výročí založení republiky v pražském Rudolfinu a jeho posledním projektem zde byl úspěšný koncert v rámci MHF Pražské jaro 2021 „Pohlceni Stravinským, který vysílal v přímém přenosu program ČT Art.

V listopadu Mariána Lejavu opět přivítáme v PKF, a to hned ve dvou projektech: na orchestrálním koncertu v Hudebním fóru v Hradci Králové a na mimořádném koncertu cyklu S v pražském divadelním sále NoD, kde se představí ve své druhé roli jako skladatel. Uvede zde osobně hned tři premiéry svých děl, která zazní v podání komorních sólistů PKF – Prague Philharmonia.