Koncert akademiků PKF — Prague Philharmonia

V úterý 10. 5. 2022 se od 19.00 v Salonu Celetná uskuteční koncert členů Orchestrální akademie orchestru PKF — Prague Philharmonia. Dramaturgii koncertu orchestrální akademici vytvořili z hudby pro nejrůznější komorní uskupení. V průběhu večera zazní hudba Josepha Haydna, Franze Schuberta, Francise Poulenca, Jacques Iberta či Reinholda Glièra. Spolupořadatelem koncertu a dlouhodobým partnerem orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia je Hudební nadace Stadler-Trier.

Orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia vznikla v roce 2008 jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Každý rok přivítá orchestr do své rodiny 12 až 14 mladých, talentovaných hudebníků. Těm pomáhají hráči PKF získat kvalitní orchestrální praxi a s entusiasmem jim předávají základy filosofie hry PKF: preciznost, smysl pro souhru a detail, uměleckou pokoru, přátelství a respekt.

Členové Orchestrální akademie se hned od počátku zapojují do uměleckých projektů PKF. Absolvují koncerty nejen v České republice, ale i v zahraničí, mají možnost vystoupit v komorních cyklech PKF a účastnit se nahrávacích projektů. Koncert v Salónu Celetná je pro ně navíc výjimečnou možností uspořádat svůj vlastní, výsostně „akademický“ koncert, v rámci kterého uplatní nejen své virtuózní dovednosti ale i dramaturgické a produkční schopnosti. 

Koncert je rovněž završením akademické sezony 2021/2022. 

14. a 15. června 2022 se v PKF — Prague Philharmonia konají konkurzy do orchestrální akademie na novou sezonu 2022/2023. Konkurz je určen studentům středních a vysokých hudebních škol a absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně, z České republiky, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Základem úspěšného konkurzu jsou umělecké předpoklady k působení v PKF — Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit.