Smyčcové Trio Gratia tvoří členky PKF — Prague Philharmonia: houslistka Hana Dostálová Roušarová, absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik ve Freiburgu, a violistka Dagmar Mašková, rovněž absolventka HAMU v Praze, které doplnila violoncellistka Kristýna Bělohlávková. Soubor koncertuje hlavně v České republice a v Německu. Rád experimentuje s různými nástrojovými kombinacemi, zejména s nástroji dechovými, nejčastěji příčnou flétnou. 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum