Obrazem: Komorní koncert Romany Špačkové a Stanislava Gallina

Komorní cyklus PKF – Prague Philharmonia nabídl posluchačům 20. února 2023 koncert houslistky Romany Špačkové a klavíristy Stanislava Galina.

"Houslistka Romana Špačková a pianista Stanislav Galin si vybrali takové skladby, které obsahují pestrou směsici forem spolupráce mezi houslovým a klavírním partem. Nejvyšší výrazové síly dosáhly v dílech romantických, kde podíl rozevláté a emocionálně vypjaté melodiky dominuje. Oba interpreti svojí mladickou energií dokáží vyvolat vzrušené duševní stavy. Romana Špačková je rozpoutá svým sytým tónem kantilény a Stanislav Galin vznešeností své akordické hry, oktávových pasáží a dalšími znělými klavírními fakturami." (Opera Plus)

"Houslistka Romana Špačková a klavírista Stanislav Gallin nabídli v rámci Komorního cyklu PKF všem milovníkům hudby vyvážený a procítěný koncert. Odlehčeným Mozartem počínaje, přes poněkud netypického Martinů pak večerem prostupovala zejména francouzská barevnost Faurého, Francka a na závěr i Debussyho." (Klasika Plus)

Foto Petr Sapík