Filantropie moderně a s grácií

Sdílení společné vášně.

Taková je základní myšlenka donátorské řady PKF — LOBKOWICZ abonmá, jedinečné, moderní formy podpory orchestru PKF — Prague Philharmonia.

Historií dýchající Lobkowiczký palác vítá čtyřikrát do roka mecenáše PKF, aby si vychutnali hudbu té nejvyšší kvality, prohlédli zdejší vzácné sbírky, spočinuli a navázali nová přátelství. 

Pokud ve světě umění hledáte exkluzivní zážitek, právě jste ho našli.

Koncertní cyklus s podtitulem „Setkání s příběhy umění“ si za sedm let vybudoval své charisma nejen díky originální koncepci každého večera, ale i díky zvláštní intimitě a kráse Lobkowiczkého paláce, ve kterém se koncerty konají. Ten nabízí možnost být umělcům téměř „na dotek“, zároveň je to skvělý prostor pro rozšiřování obzorů v neformálních debatách. 

Špičkoví umělci se zde mísí s elitními vědci, průmyslníky, obchodníky, finančníky, lékaři,  diplomaty nebo s těmi, jimž v žilách koluje modrá krev. Jakoby se s touto koncertní řadou do Lobkowiczkého paláce navracel duch 18. a 19. století, kdy se zde vedle zábavy uzavíraly rovněž obchody a získávaly cenné informace. 

První flétnista PKF — Prague Philharmonia Jiří Ševčík stojí u tohoto projektu od počátku. Zakusil jeho atmosféru nejen jako hráč v orchestru, ale i jako sólista.

„Na úplné začátky PKF — LOBKOWICZ abonmá si již zcela nepamatuji, přeci jenom už má i tato relativně mladá koncertní řada svou historii, nicméně cyklus si stále drží velmi vysokou uměleckou kvalitu. A krásné prostředí Lobkowiczkého paláce je jako stvořené pro komorní obsazení, ve kterém PKF začínala s Jiřím Bělohlávkem. Pro PKF představuje tento formát skutečně ideální koncertní řadu,“ říká. 

„Propojení se šlechtickým rodem Lobkowiczů dává příležitost potkávat se zde s významnými podporovateli umění, kteří evokují doby Mozarta, Haydna, Beethovena, kdy byli právě Lobkowiczové (jakož i jiné šlechtické rody) díky štědrému mecenátu hybateli evropské kultury. Je skvělé, že se na tuto tradici daří navázat i v 21. století a že se takové podpory dostává právě PKF,“ dodává.

Partitury velkých mistrů

Koncerty PKF — LOBKOWICZ abonmá jsou v zásadě moderní rekonstrukcí historických lobkowiczkých hudebních akademií, které zahrnovaly – kromě vystoupení vynikajících hudebníků – také přednášky, diskuse a bankety.

Počet hráčů orchestru je přibližně stejný, jaký obvykle najímal sedmý kníže z Lobkowicz, a většina repertoáru je zaměřena na hudbu, která se v palácích šlechtického rodu Lobkowiczů hrála na přelomu 18. a 19. století, tedy v období vrcholného vídeňského klasicismu, jejž reprezentovali skladatelé Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven. 

Některé z jejich vlastnoručně psaných partitur dnes obdivujeme i v Lobkowiczkých sbírkách, které patří k dalším velkým lákadlům této řady, neboť se v rámci všech koncertů otevírají návštěvníkům zdarma. Úvod večera patří tradičně kurátorům Lobkowiczkých sbírek, kteří hostům „vyprávějí příběhy umění“ a představují jim nejzajímavější exponáty. „Tyto poutavé výlety za poznáním se u publika těší velké oblibě, neboť jsou příležitostí, jak se dozvědět zajímavé souvislosti z historie umění, které nejsou běžně dostupné,“ vyzdvihuje jejich práci ředitelka PKF — LOBKOWICZ abonmá Dana Syrová, jež tuto koncertní řadu buduje a hýčká od samého začátku.

Filantropie i zážitek 

PKF — LOBKOWICZ abonmá oslovuje i ty, kteří nejsou nutně pravidelnými návštěvníky koncertů, přesto touží obklopovat se krásou v krásném prostředí, mají smysl a cit pro filantropii a podpora živého umění jim přináší radost a uspokojení. Pro PKF je to zase ideální příležitost ukázat své kvality v inspirativním a přátelském prostředí.

Za úspěchem této koncertní řady se skrývá mnoho let tvrdé práce, ve kterých se dokonale zhmotnila myšlenka propojení hudby s historií a podařilo se vybudovat báječný kontrapunkt k hlavní sezoně PKF a k jejím četným koncertním a vzdělávacím aktivitám.

„Dnes se již pokaždé do Lobkowiczkého paláce vracíme téměř jako do svého domova. Hráči se zde cítí dobře a já pevně doufám, že stejný pocit mají z těchto setkání i posluchači, kteří touto cestou PKF podporují jako její mecenáši. PKF — LOBKOWICZ abonmá je spojením krásné myšlenky, chvályhodného cíle, odpočinku a idejí obklopovat se v životě nejen hmotnou, ale i nehmotnou krásou, která léčí duši a přináší nám pocity klidu a štěstí,“ uzavírá Dana Syrová.

A nám nezbývá, než vás na koncerty této řady co nejsrdečněji pozvat.

Jedinečný večer v exkluzivním prostředí

PKF — LOBKOWICZ abonmá je pro orchestr příležitostí, jak sdílet se svým publikem v krásném, intimním prostředí Lobkowiczkého paláce svou příznačnou virtuozitu a umělecký entuziasmus.

Jejím mecenášům pak přináší možnost zažít jedinečný večer v ryze exkluzivním prostředí, ideálním pro setkávání s přáteli či obchodními partnery.

Donátorská abonentní vstupenka, jež je přenosná a již může tedy využít nejen její držitel, zahrnuje:

  • welcome drink spojený s prohlídkou Lobkowiczkých sbírek,
  • setkání s kurátory Lobkowiczkých sbírek, kteří v poutavých vyprávěních přibližují jejich umělecké skvosty,
  • koncert v Císařském sále
  • a banket po skončení koncertu, který dává prostor k setkání se sólisty večera a hráči PKF.

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří prostřednictvím této koncertní řady podporují činnost orchestru PKF — Prague Philharmonia, a srdečně pozvat ty, kteří si své místo ve světě uměleckého mecenátu teprve hledají či o něm uvažují.

Spojíte tak dobrou věc s mimořádně zajímavým zážitkem!