Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce

PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 2, se sídlem Burešova 1661/2, Praha 8 Ládví, IČ: 64947602

Jaké informace shromažďujeme

Dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany PKF — Prague Philharmonia zpracováváme pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, případně rovněž bankovní údaje, fakturační adresu, IČ, DIČ, rodné číslo, IP adresu a heslo k Vašemu klientskému účtu v Colosseu (v zašifrované podobě).

Subjekty údajů

 • Abonenti koncertních cyklů PKF — Prague Philharmonia, držitelé jednotlivých vstupenek na koncerty PKF — Prague Philharmonia a držitelé dárkových poukazů (zpracovatelem údajů je společnost Perfect System s.r.o.)
 • Členové Klubu Philharmonia a abonenti donátorské řady PKF — LOBKOWICZ abonmá
 • Členové Dětského klubu Notička
 • Obchodní a mediální partneři PKF — Prague Philharmonia
 • Subjekty veřejné správy
 • Novináři
 • Dodavatelé

K jakým úkonům potřebujeme Vaše osobní údaje

 • Díky přístupu k údajům ve Vašem klientském účtu v systému Colosseum můžeme udržet kvalitu služeb našeho zákaznického servisu, pomáhat Vám v případě potřeby se správou Vašich rezervací, fakturovat, zasílat Vám vstupenky poštou nebo elektronické vstupenky emailem.
 • Díky emailovému a telefonickému kontaktu jsme schopni informovanost Vás o změnách souvisejících s koncerty PKF — Prague Philharmonia (zrušení, změna termínu či místa ad.) a administrativních změnách (změna adresy, změna kontaktů, změna bankovního spojení PKF — Prague Philharmonia ad.).
 • V případě Dětského klubu Notička je kontakt nezbytný pro předání akutní informace týkající se Vašich dětí (nečekaný zdravotní problém během klubového setkání, čas vyzvednutí ad.)
 • Můžeme Vám elektronicky či prostřednictvím poštovních služeb odesílat důležitá sdělení, dokumenty, tiskoviny a pozvánky na akce (vstupenky, potvrzení o daru při nákupu donátorské vstupenky, faktury, programová brožura a programový katalog PKF — Prague Philharmonia ad.)
 • Formou elektronického newsletteru Vás pravidelně jednou měsíčně informujeme o aktuální nabídce a novinkách souvisejících s PKF — Prague Philharmonia a s jejím programem. K tomuto využíváme systém MailChimp.
 • Věnujeme se analýze návštěvnosti stránek www.pkf.cz a Vašeho nákupního chování, abychom zlepšili naše webové stránky a zrychlili přístup k tomu, co Vás zajímá.
 • Pro účetní a daňové účely.
 • Pro poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu pěti let od ukončení účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpisů delší archivační lhůta.

Komu mohou být správcem poskytnuty Vaše osobní údaje (Zpracovatelé osobních údajů)

a) Společnost Perfect System, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, jež je poskytovatelem ticketingových služeb PKF — Prague Philharmonia a provozovatelem portálu colosseumticket.cz, včetně sítě prodejních míst. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávaná mezi zařízením Zákazníka a serverem Zpracovatele jsou šifrována pomocí SSL protokolu.

b) Marketingová platforma MailChimp pro rozesílání obchodních sdělení PKF – Prague Philharmonia (newsletter).

c) Společnost NICOS s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 6439, se sídlem Vrbenská 6, 370 01 České Budějovice, jenž je poskytovatelem rozesílání hromadné poštovní korespondence PKF — Prague Philharmonia.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Věříme, že dosavadní zkušenost s naší organizací ve Vás vybudovala důvěru a přesvědčení, že s Vašimi osobními údaji nakládáme svědomitě a v žádném případě je nezneužíváme v obchodním styku. Přesto – pokud je to Vaše přání, jste kdykoliv oprávněni souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám jako správci doposud poskytli nebo které jako správce zpracováváme na základě jiného zdroje, kontaktujte nás, prosíme, bezodkladně na emailové adrese pkf@pkf.cz. Do předmětu prosíme uvést GDPR.

Máte rovněž právo své osobní údaje kdykoliv zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, případně o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. Pokud jste se při nákupu vstupenky registrovali v systému Colosseum, můžete své údaje zpravovat po přihlášení přímo ve svém zákaznickém účtu.

Dotazy, připomínky, komentáře a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, nebo v případě, že chcete uplatnit svá práva na aktualizaci nebo výmaz informací, nás kontaktujte na emailové adrese pkf@pkf.cz. Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele. 

Velice děkujeme za Vaši pozornost tomuto dokumentu a za Vaši důvěru.

Srdečně

Vaše PKF – Prague Philharmonia

Stáhnout v PDF                      Seznámit se s Obchodními podmínkami

 

 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC