Beethoven. Kodály. Debussy

Komorní cyklus K
Zrušeno

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Účinkují

FAMA QUARTET
David Danel — 1. housle
Roman Hranička — 2. housle
Ondřej Martinovský — viola
Balázs Adorján — violoncello

Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Smyčcový kvartet č. 11 f moll op. 95 „Serioso“
ZOLTÁN KODÁLY
Smyčcový kvartet č. 2 op. 10
HENRI KLIMENT
Shades (Stíny)
CLAUDE DEBUSSY
Smyčcový kvartet g moll op. 10

Omlouváme se, ale kvůli platným vládním opatřením se tento koncert neuskuteční. 

Ukázka k tématu programu

FAMA Quartet

FAMA Quartet patří mezi tuzemskou špičku v oblasti interpretace české i světové současné tvorby. Jako častý host pražských koncertních cyklů Přítomnost, Umělecká beseda nebo Krása dneška pravidelně uvádí skladby především soudobých autorů, a to jak klasiků avantgardy a tradičnějších proudů 20. století (Schoenberg, Berg, Webern, Kagel, Lutosławski, Xenakis), tak současných významných českých i evropských tvůrců (Adámek, Kopelent, Loudová, Pudlák, Srnka a další). Kvarteto vystupovalo na festivalech Pražské jaro (2011, 2016), Contempuls (2008, 2010), Ostravské dny nové hudby, Israel Festival, Afyonkarahisar Klasik Muzik Festivali (Turecko) a také na koncertech v Japonsku. Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů a absolventi četných seminářů a dílen věnujících se interpretaci soudobé hudby, jak u nás (HAMU Praha, VŠMU Bratislava), tak i ve světě (Rumunsko, Turecko). Pravidelně nahrávají pro Česky rozhlas.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum