Bach. Roussel. Kodály

Komorní cyklus K
Zrušeno

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Účinkují

TRIO GRATIA
Hana Dostálová Roušarová — housle
Dagmar Mašková — viola
Vladimíra Sanvito - Jurásková — violoncello
host: Lenka Řeřichová — flétna

Patronka koncertu: Jana Svobodová — housle

Program

JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldbergovy variace BWV 988 (výběr) — (úprava pro smyčcové trio Dmitrij Sitkoveckij)
ALEXANDR PORFIREVIČ BORODIN
Trio pro smyčce g moll
ALBERT ROUSSEL
Trio pro flétnu, violu a violoncello op. 40
ZOLTÁN KODÁLY
Intermezzo
JACOB GORDON
Four Fancies pro flétnu a smyčcové trio

S velkou lítostí musíme oznámit, že se tento koncert kvůli platným vládním opatřením neuskuteční. Náhradou doporučujeme vaší pozornosti záznam vystoupení v Divadle Komedie, kde Trio Gratia také účinkovalo s Lenkou Řeřichovou. Těšíme se na setkání v lepších časech! 

Ukázka k tématu programu

Trio Gratia

Smyčcové Trio Gratia tvoří členky PKF — Prague Philharmonia — houslistka Hana Dostálová Roušarová, absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik ve Freiburgu, a violistka Dagmar Mašková, rovněž absolventka HAMU v Praze, doplněny violoncellistkou Vladimírou Sanvito - Juráskovou. Soubor koncertuje hlavně v České republice a v Německu. Rád experimentuje s různými nástrojovými kombinacemi, zejména s nástroji dechovými, nejčastěji příčnou flétnou.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum