K4 Dvořák. Foerster. Janáček

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku Koupit abonmá

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

450 I 350 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

Program

Antonín Dvořák
Čtyři písně pro zpěv a klavír op. 82 B 157
Max Bruch
Osm kusů pro klarinet, violu a klavír op. 83 (výběr)
Johannes Brahms
Zwei Gesänge | Dva zpěvy pro alt, violu a klavír op. 91 (v úpravě pro alt, klarinet a klavír)
Josef Bohuslav Foerster
Dvě písně s violou a klavírem op. 91
Leoš Janáček
Po zarostlém chodníčku (výběr)
Jaroslav Pelikán
Skladba na objednávku pro mezzosoprán, klarinet, violu a klavír (premiéra)

Johannes Brahms: Zwei Gesänge/Dva zpěvy pro alt, violu a klavír op. 91

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague