K2 Zelenka. Reichenauer

Komorní cyklus K

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

450 I 350 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

TRIO BDF

Vladislav Borovkahoboj
Tomáš Františfagot
Olga Dlabačovácembalo

Hosté:

Jan Fišer — housle
Milena Kolářová housle
Jan Keller — violoncello
Barbora Trnčíková — hoboj

Program

Antonín Reichenauer
Triová sonáta D dur pro housle, hoboj a basso continuo
Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo ZWV 181
Jan Dismas Zelenka
Triová sonáta č. 5 F dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo ZWV 181
Anton Zimmermann
Triová sonáta F dur pro hoboj, fagot a basso continuo

Jan Dismas Zelenka: Triová sonáta č. 3 B dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo ZWV 181

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague