K8 Rota. Cílková. Fauré

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

David Šimeček
klarinet
Kateřina Ochmanová
klavír
Judita Škodová
violoncello
klarinet

Program

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncertní kus pro dva klarinety a klavír č. 2 d mollop. 114
Nino Rota
Trio pro klarinet, violoncello a klavír
Eliška Cílková
Skladba pro klarinetové trio (světová premiéra)
Gabriel Fauré
Trio pro housle, violoncello a klavír d moll op. 120 (v úpravě pro klarinet, violoncello a klavír)

Již jen propojit klavír, violoncello a klarinet vyžaduje specifický způsob práce s barvami zvuku, vibratem, s artikulací tónů. My (Quasi Trio) jsme si navíc do našeho koncertu přizvali ještě hosta – dlouholetého kamaráda, klarinetistu Jiřího Javůrka. Můžeme tak večer zahájit jedinečným Koncertním kusem pro dva klarinety Felixe Mendelssohna--Bartholdyho.

Motivací k zařazení další skladby byly naše zkušenosti získané během zahraničních studií komorní hry; došli jsme k poznání, že je velice osvěžující a inspirativní rozšiřovat repertoár i o díla žijících autorů. Rozhodli jsme se tedy oslovit Elišku Cílkovou, oceňovanou a vyhledávanou mladou českou skladatelku, která nám přímo pro tuto příležitost napsala trio, jež uvedeme ve světové premiéře.

Eliška je výjimečná tím, že ve své tvorbě využívá široký rejstřík technických i výrazových prostředků, od zcela moderních přístupů až po inspirace například minimalismem, což je případ skladby, kterou budeme mít tu čest premiérovat. Trio d moll Gabriela Faurého má v našem repertoáru výjimečné místo: je to první dílo, které jsme v současném obsazení nastudovali.

A nesmím zapomenout na Trio pro klarinet, violoncello a klavír Nina Roty, který proslul jako skladatel filmové hudby (mimo jiné psal hudbu k Felliniho filmům), je ovšem také autorem mnoha komorních kompozic. Jeho skladba s prvky jazzu a záblesky filmových melodií slaví na koncertech vždy mimořádný úspěch!

Judita Škodovávioloncello

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Konzertstück č. 2 D dur op. 114 pro dva klarinety a klavír

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC