A8 Beethoven. Mozart. Weill

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina
náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Účinkují

housle
dirigent

Program

Ludwig van Beethoven
Coriolanus, předehra op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur KV 219 „Turecký“
Kurt Weill
Symfonie č. 2

To, jak se měnila v průběhu staletí hudba skladatelů z německy mluvících krajin, budeme sledovat na předposledním koncertu naší abonentní řady. Večer otevřeme příznačně ouverturou, konkrétně Beethovenovou předehrou Coriolanus. Ta se váže k příběhu římského generála Gaia Marcia Coriolana, o němž stále není jasné, jestli byl skutečnou, nebo pouze mýtickou postavou. Válečné téma determinuje i charakter skladby: Beethovenova hudba je velmi strhující, místy až úsečná.

O pár desetiletí zpět se podíváme s Koncertem pro housle a orchestr č. 5 A dur „Tureckým“ od Wolfganga Amadea Mozarta. Své houslové koncerty napsal Mozart v relativně krátkém sledu, v 70. letech 18. století v Salcburku. Přívlastek koncertu se váže zejména k poslední větě. V té Mozart pracuje především s rytmickými tureckými prvky. Ty se v tom čase těšily velké oblibě, jak dokládá ostatně i Mozartovo notoricky známé Rondo alla Turca.

Sólového partu se v tomto koncertu ujme houslistka Grace Park, která na sklonku roku 2021 absolvovala svůj debut v Carnegie Hall. Závěr bude patřit hudbě 20. století a rytmicky pregnantní Symfonii č. 2 Kurta Weilla. Autor slavné Třígrošové opery patřil k těm, kteří se kvůli svému původu stali terčem nacistických opatření. Weillovi se však podařilo emigrovat: v USA se pak snažil zapomenout na to, jak žil a tvořil v rodném Německu.

Grace Park
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC