Česká hudební expozice 20. století: Viktor Kalabis a Jan Kapr

Cyklus soudobé hudby S
Koupit vstupenku

Místo konání

NoD
Dlouhá 33, Praha 1

Cena

Cena abonmá: 1 500 | 1 000 Kč (senioři 65+) 
Cena jednotlivých vstupenek: 400 | 300 Kč (senioři 65+); cena student / dítě do 15 let: 100 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí + děti mladší 18 let): 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka na podporu uměleckých aktivit PKF: 2 000 Kč

Účinkují

Barbora Haasová flétna

Martin Fila klavír

Roman Hranička housle

Jan Adam — housle

Tomáš Krejbichviola

Lukáš Pospíšil violoncello

PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET
Jan Brabec
klarinet
Jiří Ševčík flétna
Jan Souček hoboj
Václav Fürbach fagot
Mikuláš Koska lesní roh

Program

Viktor Kalabis
Trio pro housle, violoncello a klavír, op. 39 (1974)
Jan Kapr
Intermezzo pro flétnu a klavír (1970)
Viktor Kalabis
Divertimento pro dechový kvintet (1952)
Jan Kapr
Smyčcový kvartet č. 8 (1976)
Partner
Partner OSA

Glosa k programu

Letošní sezonu cyklu soudobé hudby s podtitulem Současná komorní scéna zahájíme exkurzí do nedávného období a představíme komorní tvorbu dvou předních českých autorů druhé poloviny 20. století.

Významná osobnost pražského hudebního života, hudební skladatel, muzikolog a redaktor Viktor Kalabis vynikal rovněž svou bohatou hudebně organizační činností: působil jako prezident Nadace Bohuslava Martinů, inicioval vznik Institutu Bohuslava Martinů, spoluzaložil mezinárodní rozhlasovou soutěž Concertino Praga. Komponoval často přímo na objednávku konkrétních interpretů, orchestrů a hudebních festivalů. Část tvorby věnoval rovněž své manželce, cembalistce Zuzaně Růžičkové.

Hudební skladatel, pedagog, teoretik, kritik a hudební publicista Jan Kapr je autorem nespočtu hudebních titulů — symfonií, orchestrálních děl, komorních a vokálních kusů, jevištní i literární tvorby. Napsal přes dvě stě publicistických prací a kritik uveřejněných v denním i odborném tisku.

Patřil ve své době ke skladatelské špičce, získal řadu zahraničních ocenění, avšak kvůli svým razantním postojům byl v roce 1968 zakázán a jeho osobnost a dílo částečně zapomenuty. Na rozdíl od Viktora Kalabise patří Jan Kapr k méně vyhledávaným a uváděným autorům.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague