Rameau. Strozzi. Vivaldi

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

400 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

Účinkují

Vladislav Borovka
hoboj
Tomáš Františ
fagot
Olga Dlabačová
cembalo

HOSTÉ

Milena Kolářováhousle
Václav Petrvioloncello
Štěpán Hon bicí

Program

Jean-Philippe Rameau
Les Pièces de clavecin en concerts (výběr)
Barbara Strozzi
Che si può fare op. 8
Bernardo Storace
Ciaccona
Antonio Vivaldi
Koncert g moll pro housle, hoboj, violoncello, fagot a cembalo RV 103

Představujeme účinkující

Vladislav Borovka — hoboj

Hobojista Vladislav Borovka je absolventem Pražské konzervatoře (Bedřich Vobořil) a Akademie múzických umění v Praze (Jiří Mihule). Své hudební vzdělání si dále rozšířil na studijních stážích v japonské Toyamě a zejména v Paříži na Conservatoire de Paul Dukas u prof. J. L. Capezzaliho. V roce 2000 získal stipendium firmy YAMAHA. Z jeho soutěžních úspěchů je třeba zmínit 3. cenu a titul laureáta v Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (2001). Od roku 1994 byl členem PKF — Prague Philharmonia, v roce 2011 přešel do České filharmonie, kde v současné době hraje na hoboj a anglický roh. Jako komorní hráč spolupracuje vedle Prague Philharmonia Wind Quintet s Českým nonetem, Triem Aloe a Pražským dechovým oktetem. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Je jedním ze členů realizačního týmu Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů.

Tomáš Františ — fagot

Vystudoval Konzervatoř Brno pod vedením Jiřího Nykodýma a Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Seidla a Františka Hermana. Zvítězil v několika interpretačních soutěžích (Kroměříž 1994, Chomutov 1995, Olomouc 2000), v roce 2002 se stal laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses získal 2. cenu na Mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi v roce 1995. Od roku 1993 působil jako sólofagotista ve Filharmonii Brno. Stejnou pozici zastává od roku 1994 v PKF — Prague Philharmonia, od roku 2013 je též členem České filharmonie. Vystupuje sólově s předními domácími orchestry a účinkuje v řadě souborů — mimo zmíněného Fagotti Brunenses v Triu Aloe, Triu BDF a komorním souboru České filharmonie. Kromě toho spoluzakládal soubor Prague Modern, Mezinárodní hudební festival Haná, Český spolek dvouplátkových nástrojů a Letní fagotovou akademii v Ratajích nad Sázavou. Od roku 2007 vyučuje na Pražské konzervatoři. 

Olga Dlabačová — cembalo

Je absolventkou hry na klavír na plzeňské konzervatoři, kde se v roce 2003 začala věnovat hře na cembalo ve třídě Mgr. Aleny Tiché. V roce 2010 ukončila studium cembala na Hudební akademii múzických umění v Praze u prof. Giedrė Lukšaitė Mrázkové. Na semestrální stáži v rámci studijního programu Erasmus v roce 2008 – 2009 se zabývala převážně interpretací francouzské hudby 17. a 18. století pod vedením prof. A. Zylberajch (Conservatoire National de Région de Strasbourg). Spolupracuje s řadou českých souborů a orchestrů (PKF – Prague Philharmonia, Prague modern, Jihočeská komorní filharmonie, Pražský komorní orchestr). Je vyhledávanou korepetitorkou. V roce 2020 se podílela na tvorbě didaktických materiálů Podněty k výuce hry na cembalo.

Jean-Philippe Rameau: Koncert č. 3 A dur: II. La Timide

Milena Kolářová — housle

Na housle se začala učit v šesti letech na pražské ZUŠ Charlotty Masarykové u Pavla Prantla a v roce 2018 absolvovala Pražskou konzervatoř u Pavla Kudeláska. Kromě soukromých hodin u Raye Chena absolvovala také v době studií masterclass u Anne-Sophie Mutter. Mezi její soutěžní úspěchy patří Čestné uznání na Concertinu Praga v roce 2012, 2. místo na Kocianově houslové soutěži a na Mezinárodní houslové soutěži Jozefa Muziky v Nové Pace 1. místo, kde získala rovněž cenu absolutního vítěze. V současnosti studuje na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze.

Před nástupem do České filharmonie v roce 2018 působila v Karlovarském symfonickém orchestru a byla koncertní mistryní Komorního a Symfonického orchestru Pražské konzervatoře. V letech 2015–2016 byla členkou Orchestrální akademie České filharmonie. Od roku 2013 je vedoucí skupiny druhých houslí České studentské filharmonie.

Jako sólistka vystoupila s Pražským filharmonickým orchestrem, na New York Summer Music Festival, kde v roce 2011 studovala hru na housle, a Lake George Music Festival (USA), jehož se účastní opakovaně. Věnuje se také komorní hře, například v rámci zmíněných festivalů, nebo jako vedoucí druhých houslí v souboru Haydn Ensemble.

Václav Petr — violoncello

Václav Petr se řadí mezi nejvýznamnější české violoncellisty své generace. Je semifinalistou mezi-národní violoncellové soutěže Grand Prix Emanuel Feuermann a vítězem 70. ročníku prestižní soutěže Pražské jaro. Soutěžními úspěchy na sebe upozorňoval ostatně již od dětských let. Ceny si odnášel ze soutěží jako například Mezinárodní Heranova violoncellová soutěž, Mezinárodní violoncellová soutěž v rakouském Liezenu, první cenu si odnesl z Prague Junior Note, stal se absolutním vítězem soutěže Talents for Europe. Byl laureátem mnoha dalších soutěží: Concertino Praga, Mezinárodní violoncellová soutěž Davida Poppera v Maďarsku, Mezinárodní violoncellová soutěž Antonia Janigra v Chorvatsku, Interpretační soutěž Nadace Bohuslava Martinů v Praze, Mezinárodní Dotzauerova soutěž pro mladé violoncellisty v Německu, Mezinárodní soutěž smyčcových nástrojů Rudolfa Matze v Dubrovníku.

Základům violoncellové hry se Václav Petr naučil od Mirka Škampy na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Na Hudební akademii múzických umění byl posluchačem ve třídě profesora Daniela Veise, absolvo-val pak ve třídě profesora Michala Kaňky. Svou hru zdokonaloval také pod vedením Wolfganga Boettchera na Universität der Künste v Berlíně. Taktéž se zúčastňoval mezinárodních mistrovských kurzů v Kronbergu, v Hamburku, ve Vaduzu, zúčastnil se Evropské hudební akademie v Bonnu, v rámci The International Holland Music Sessions byl vybrán do třídy Marie Kliegel. V roce 2015 absolvoval mistrovské kurzy Carl Flesch Academy v Baden-Badenu sólovým vystoupením s Baden-Baden Philharmonie.

Jako sólista vystupuje od 12 let. Účinkoval s orchestry jako jsou Česká filharmoie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu SOČR, PKF - Prague Philharmonia, Pražský komorní orchestr, Plzeňská filharmonie, Janáčkova filharmonie Ostrava, Baden-Baden philharmonie, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a další.

V neposlední řadě se neúnavně věnuje komorní hře. Od roku 2009 je členem Klavírního kvarteta Josefa Suka, se kterým získal první cenu v soutěži komorních souborů v italském Val Tidone, stejně tak v soutěži komorních souborů Salieri - Zinetti a v jedné z nejprestižnějších soutěží pro komorní soubory s klavírem “Premio Trio di Trieste”. S Klavírním kvartetem Josefa Suka pravidelně vystupuje jak v Čechách, tak v zahraničí.

V říjnu roku 2013 vyhrál Václav Petr konkurz na post koncertního mistra violoncell v České filharmonii. Ve svých 24 letech se tak stal jedním z nejmladších koncertních mistrů v historii České filharmonie.

Václav Petr hraje na mistrovský nástroj z dílny Giovanni Battisty Guadagniniho, model “Teschen-macher”, z roku 1757, který je zapůjčen ze soukromé sbírky.

Štěpán Hon — bicí

Roku 2014 začal studovat obor bicí nástroje na Pražské konzervatoři a po jejím absolvování v roce 2016 nastoupil na Akademii múzických umění v Praze. Téhož roku se mu podařilo zdárně absolvovat konkurz do Orchestru Opery Národního divadla v Praze a Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia.

Následující rok nastoupil do Orchestrální akademie České filharmonie.

V roce 2018 absolvoval v rámci programu Erasmus+ podzimní semestr v Nizozemsku na královské konzervatoři Koninklijk Conservatorium Den Haag jazzový vibrafon u profesora Mira Heráka a v roce 2019 letní semestr v Polsku na Akademii Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach u profesora Bernarda Maseliho.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague