Kaprálová. Martinů

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

450 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

Prodej jednotlivých vstupenek začíná 14. června 2021.

Koupit abonmá

Účinkují

Veronika Panochová
1. housle
Simona Hurníková
2. housle
Eva Krestová
viola
Simona Hečová
violoncello

HOST: Taťjana Medveckáumělecký přednes

Program

Vítězslava Kaprálová
Smyčcový kvartet č. 1 op. 8
Bohuslav Martinů
Smyčcový kvartet č. 5 H 268, 4. věta
Četba dopisů z vydané korespondence Vítězslavy Kaprálové (ed. Karla Hartl)
Umělecký přednes Taťjana Medvecká

Kaprálová Quartet

Smyčcové kvarteto, které nese jméno Vítězslavy Kaprálové (1915-1940), vzniklo v roce 1995 s původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským obsazením. V roce 2000, po dohodě s dědici Vítězslavy Kaprálové a její mezinárodní společností v Kanadě The Kapralova Society, přijal soubor jméno po této významné české skladatelce.

Kvartetní hru studoval tento soubor u profesora Břetislava Novotného, primária slavného Kvarteta města Prahy a i dnes Kapralova Quartet pravidelně konzultuje svůj repertoár s primáriem Panochova kvarteta - Jiřím Panochou.

Kvarteto má v repertoáru díla klasická i romantická, ale díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20. století je velmi často oslovováno i soudobými českými i světovými autory. Kaprálová Quartet koncertuje na předních evropských i světových podiích, pravidelně je zván do Francie, Německa, Švýcarska, Itálie, Španělska, Lucemburska, Japonska a koncertoval i v tak exotických zemích, jako je např. Kuwait, Izrael nebo Kypr. V letech 2004 a 2010 podnikl soubor úspěšná kanadská turné, kde vedle koncertních vystoupení členky souboru vedly též mistrovské kursy v Madisonu (Alberta) a byly pozvány jako čestní hosté do proslulého Banff Centre.

Další informace

Vítězslava Kaprálová: Smyčcový kvartet č. 1 op. 8

Taťjana Medvecká (umělecký přednes)

Od dětství recitovala a věnovala se baletu, navštěvovala literárně dramatický kroužek na Lidové škole umění. Na DAMU byla přijata z druhého ročníku gymnázia, studium absolvovala v roce 1975. Již za studií hostovala v Národním divadle, od roku 1975 je členkou jeho Činohry – ta je tak dosud jejím jediným stálým angažmá; do konce roku 2019 zde ztvárnila sto třináct rolí. Jako host účinkovala také na jiných scénách (Divadlo Rokoko, Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Viola…). Za své divadelní působení dvakrát získala Cenu Thálie za role ve hrách Marie Stuartovna (2000) a Poprvé vdaná (2002).

Před kamerou debutovala ve filmu Otakara Vávry Osvobození Prahy (1975), o rok později ale přišla jedna z jejích nejznámějších rolí ve snímku „Marečku, podejte mi pero!“. Víc než film ji ale vytěžovala televize, mnohokrát se objevila v rolích princezen, venkovských dívek nebo maminek ve studiových pohádkách. V posledních letech se zaujala rolemi v seriálech Já, Mattoni (2016), První republika (2017) či Most! (2019).

Výraznou součástí její práce je dabing (jejím hlasem promlouvala Susan Sarandonová, Barbara Streisandová, ale namluvila i večerníček Autíčko s červeným srdcem) a účinkování v rozhlasu. Za dabing je držitelkou Ceny Františka Filipovského (1997), v rozhlase je opakovaně oceňována v posluchačské anketě Neviditelný herec.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague