Francouzsko-německé dialogy

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina
náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

900 | 760 | 580 | 390 Kč (SL/E*) | 150 Kč (ST*)
Donátorská vstupenka 3 000 Kč
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

 

Účinkují

Program

Claude Debussy, úprava Marius Constant
Pelléas a Mélisanda, symfonická suita

César Franck
Prokletý lovec

Richard Wagner
Kouzlo Velkého pátku z opery Parsifal

Hector Berlioz
Královský lov a bouře z opery Trójané

Christoph Willibald Gluck
Orfeus a Eurydika, předehra k opeře

Jean-Philippe Rameau
Zaïs, předehra k opeře

François Couperin/Thomas Adès
Studie z Couperina
I. Les Amusements
II. Les Tours de passe-passe

Johann Sebastian Bach, úprava Leopold Stokowski
Fuga g moll BWV 578 „Malá“

Program plný starobylých příběhů

Poslední orchestrální večer přináší nejrozmanitější program celé sezony. Propojuje vše, co v jejím rámci již zaznělo: hudbu několika epoch, žánrů a dvou kulturních prostředí, německého a francouzského. Jednotlivé prvky této pestré dramaturgie jsou protkány hustou sítí souvislostí, z nichž některé se staly pro vývoj klasické hudby zcela určujícími — jako právě vzájemný vliv Francie a Německa.

V programu plném odkazů na starobylé příběhy pak zachytíme i neméně poutavý příběh nejvelkolepějšího hudebního žánru, opery. Klasicistní skladatel Christoph Willibald Gluck a novoromantik Richard Wagner vstoupili do dějin tohoto žánru jako reformátoři, Berliozova opera Trójané je zase ukázkou par excellence francouzské grand opery. Zároveň však ukazuje skladatelův obdiv k hudbě německé, například k tvorbě zmiňovaného Glucka.

Jinou, impresionistickou podobu opery ilustruje suita z Debussyho opery Pelléas a Mélisanda v úpravě Mariuse Constanta. Závěrečná část koncertu je pak věnována baroku: předehru z Rameauovy opery Zaïs uslyšíme v původní verzi, hudba Françoise Couperina a Johanna Sebastiana Bacha zazní v soudobějším kontextu.

V Couperinových dílech našel inspiraci vynikající britský skladatel Thomas Adès, autorem orchestrální verze Bachovy Fugy g moll je legendární dirigent newyorských filharmoniků Leopold Stokowski.

Emmanuel Villaume & PKF — Prague Philharmonia

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC